Co może wchodzić w skład obsługi IT ?

 • Świadczenie usług serwisowych obejmuje w szczególności:
 • Administrację systemami informatycznymi wraz z bieżącą obsługą.
 • Wykonywanie aktualizacji oprogramowania systemowego.
 • Diagnoza systemów w celu wykrycia sytuacji niepożądanych, w szczególności monitorowanie zdarzeń zagrażających bądź potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu systemu i właściwa reakcja na nie.
 • Podjęcie interwencji w przypadku nagłych awarii z czasem reakcji zgodnie z wybranym wariantem świadczenia usługi – dołączone w formie zamówieniem do Umowy.
 • Pomoc telefoniczna w eksploatacji systemów.
 • Wizyty kontrolne w miejscach objętych umową.
 • Nadzór nad prawidłowością procesu tworzenia kopii zapasowych.
 • Ewidencją objętego umową sprzętu.
 • Kształtowanie wspólnie z Użytkownikami, wymaganej polityki bezpieczeństwa w zakresie korzystania z systemów informatycznych, zabezpieczeń.
  Doradztwo techniczne oraz pomoc w planowaniu rozwoju systemów informatycznych zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz tendencjami rynku.
 • Obsługa oraz konserwacja systemów bezpieczeństwa – systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu, systemy monitoringu, systemy kontroli czasu pracy.

Oferta dla Klientów – Stała obsługa obsługi IT

 • Praca zdalna (dni robocze) w godzinach 8-16: 100zł netto / za każde rozpoczęte: 30 min.
 • Praca na miejscu u Klienta w godzinach pracy: 200zł netto / za każde rozpoczęte: 60 min.
 • Praca ekspresowa (podjęcie działań do 15 minut niezależnie od posiadanego pakietu) lub poza godzinami pracy i w dni wolne = +100% do wartości usługi – nie dotyczy indywidualnie wycenianych usług wymagających pracy po godzinach.
 • Opłata za każdorazowy dojazd do siedziby Klienta w Bielsko-Biała, Goleszów – 50 zł netto.
 • Opłata za każdorazowy dojazd do pozostałych siedzib Klienta na terenie Polski (licząc od Bielsko-Biała) – 2 zł netto/km (minimum 50zł netto).
 • Coroczna waloryzacja stawek na podstawie ogłoszonej przez GUS wartości inflacji za ostatnie 12m-c.
 • Elastyczne pakiety godzin abonamentowych obsługi IT oraz dostępności – ustalane indywidualnie.
 • Faktura za wybrany pakiet obsługi IT wystawiana na koniec miesiąca. Dodatkowe godziny ponad pakiet doliczone wg ustalonej stawki.
  Miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Oferta dla Klientów – Obsługa IT bez abonamentu

 • Praca zdalna (dni robocze) w godzinach 8-16: 200zł netto / za każde rozpoczęte: 60 min.
 • Praca na miejscu u Klienta w godzinach pracy: 200zł netto / za każde rozpoczęte: 60 min.
 • Praca ekspresowa (podjęcie działań do 15 minut niezależnie od posiadanego pakietu) lub poza godzinami pracy i w dni wolne = +100% do wartości usługi.
 • Opłata za każdorazowy dojazd do siedziby Klienta w Bielsko-Biała, Goleszów – 50 zł netto.
 • Opłata za każdorazowy dojazd do pozostałych siedzib Klienta na terenie Polski (licząc od Bielsko-Biała) – 2 zł netto/km (minimum 50zł netto).
 • Możliwość abonamentowych pakietów godzin obsługi IT oraz dostępności – ustalane indywidualnie.
 • Początkowe zlecenia płatne z góry + późniejsze ewentualne wyrównanie przelew 5 dni jeśli godzin wyjdzie więcej niż zostało zapłacone.
 • Dla stałych Klientów – w przypadku braku pakietu obsługi IT – faktura zbiorcza na koniec miesiąca lub po przekroczeniu 1000 zł.

Podsumowanie każdego przeprowadzonego działania w ramach obsługi IT (zdalnej, na miejscu on-site, serwisu, dojazdy, etc…) potwierdzone jest przesłanym na podany adres e-mail podsumowaniem wykonanych działań.