Oferta dla Klientów – Stała Obsługa IT

 • Praca zdalna (dni robocze) w godzinach 8-16: 125zł netto / za każde rozpoczęte: 30 min.
 • Praca na miejscu u Klienta w godzinach pracy: 250zł netto / za każde rozpoczęte: 60 min.
 • Praca ekspresowa (podjęcie działań do 30 minut niezależnie od posiadanego pakietu) lub poza godzinami pracy i w dni wolne = +100% do podstawowej wartości usługi – nie dotyczy indywidualnie wycenianych usług wymagających pracy po godzinach.
 • Opłata za każdorazowy dojazd do siedziby Klienta w Bielsko-Biała, Goleszów – 50 zł netto.
 • Opłata za każdorazowy dojazd do pozostałych siedzib Klienta na terenie Polski (licząc od Bielsko-Biała / Goleszów) – 2 zł netto/km (minimum 50zł netto).
 • Coroczna waloryzacja stawek na podstawie ogłoszonej przez GUS wartości inflacji za ostatnie 12m-c.
 • Elastyczne pakiety godzin abonamentowych (tańsza rbh) obsługi IT oraz dostępności – ustalane indywidualnie.
 • Faktura za wybrany pakiet obsługi IT wystawiana na koniec miesiąca. 
 • Dodatkowe godziny obsługi IT ponad pakiet doliczone wg ustalonej stawki.
 • Miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego – z nami nie musisz wiązać się na rok do przodu 🙂

Oferta dla Klientów – Obsługa IT bez abonamentu

 • Praca zdalna (dni robocze) w godzinach 8-16: 250zł netto / za każde rozpoczęte: 60 min.
 • Praca na miejscu u Klienta w godzinach pracy: 250zł netto / za każde rozpoczęte: 60 min.
 • Praca ekspresowa (podjęcie działań do 30 minut niezależnie od posiadanego pakietu) lub poza godzinami pracy i w dni wolne = +100% do podstawowej wartości usługi.
 • Opłata za każdorazowy dojazd do siedziby Klienta w Bielsko-Biała, Goleszów – 50 zł netto.
 • Opłata za każdorazowy dojazd do pozostałych siedzib Klienta na terenie Polski (licząc od Bielsko-Biała / Goleszów) – 2 zł netto/km (minimum 50zł netto).
 • Możliwość abonamentowych pakietów godzin obsługi IT oraz dostępności – ustalane indywidualnie.
 • Pierwsze zlecenia płatne z góry + późniejsze ewentualne wyrównanie przelew 5 dni jeśli godzin wyniesie więcej niż zostało pierwotnie zapłacone.
 • Dla stałych Klientów – w przypadku braku pakietu obsługi IT – faktura zbiorcza wg przyznanego indywidualnego limitu kredytowego.

Podsumowanie każdego przeprowadzonego działania w ramach obsługi IT (zdalnej, na miejscu on-site, serwisu, dojazdy, etc…) potwierdzone jest przesłanym na podany adres e-mail podsumowaniem wykonanych działań.